close

CZECH PROMOTION zakládá výzkumnou divizi. Povede ji Michal Novák

Marketingová agentura CZECH PROMOTION se rozšiřuje o novou výzkumnou divizi nazvanou CZECH PROMOTION Insight. Jde o reakci na růst poptávky firem po výzkumech trhu a také potřebu maximálně zefektivnit marketingové kampaně, které pro ně full-servisová agentura realizuje. Vedení divize bude mít na starost marketingový ředitel agentury Michal Novák. Novou posilou výzkumného týmu je Zdeňka Meisnerová, která přichází z agentury Ipsos. 

„Vybudování samostatné výzkumné divize je dalším přirozeným krokem růstu naší skupiny. Marketing se v dnešní době více než o emoce opírá o data, jejich profesionální analýzu a správnou interpretaci. Klientům pomáhají lépe poznat své zákazníky a nám navrhovat funkční marketingové kampaně,“ uvádí Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION.

Nová divize agentury bude nabízet klientům širokou škálu kvalitativních a kvantitativních výzkumných služeb od segmentace cílových skupin, zjišťování nákupních rozhodovacích procesů, motivů a bariér, přes focus groups, dotazníky, rozhovory až po znalost a vnímání značky nebo mystery shopping. 

Výzkumná divize je rovným dílem vlastněná agenturou CZECH PROMOTION a agenturou Perfect Crowd, se kterou mateřská skupina již spolupracuje. Zbývající desetiprocentní podíl patří Michalu Novákovi, který bude mít vedení divize na starosti.

„S agenturou Perfect Crowd máme dlouhodobé zkušenosti opřené o stovky realizovaných průzkumů ročně. Jejich devizou je vlastní panel pro výzkum trhu a unikátní know-how a na naší straně pak zkušenosti s tvorbou funkčních kampaní pro firmy napříč obory,“ říká Michal Novák, marketingový ředitel agentury CZECH PROMOTION. 

Členkou týmu je nově Zdeňka Meisnerová s desetiletou zkušeností v agentuře Ipsos, kde měla na starost vedení rozsáhlých mezinárodních výzkumů zaměřených na značky a reklamy.

21. 04. 2023 Tisková zpráva