zavřít

Co znamená komplexní řešení v našem pojetí?

Ať už nás znáte díky online kampaním, instore, brandingu nebo televizní reklamě, nabídka našich služeb je mnohem širší. Pojítkem však zůstává pragmatický marketing

Úspěšné kampani předchází celá řada kroků, kterými si s našimi klienty procházíme – ať už to jsou počáteční výzkumy, tvorba strategie, kreativa nebo nákup mediálního prostoru. Pojďme si ukázat, jak naše služby propojujeme na příkladu jednoho z našich klientů VEKRA Okna, se kterým spolupracujeme už osmým rokem.

Vytvoření televizního spotu a nákup prostoru v médiích

Televizní spot je stále jedna z nejefektivnějších cest pro budování povědomí o značce, a to ať formou televizní reklamy nebo sponzoringu

Pro televizní sponzoring jsme vytvořili dvě různé kreativy pro dvě cílové skupiny, komunikující ale řešení stejného problému. Sdělením sponzoringu bylo představení benefitu VEKRA Okna, která výborně těsní a lépe chrání před venkovním hlukem, a tedy zajistí klidný  spánek i při venkovním zvýšeném ruchu, který mohou mít na svědomí například popeláři nebo sousedův kohout.

Synergie televizní a online kampaně

Obdobně jako u dalších našich klientů, tak i u VEKRA Okna podporujeme televizní kampaň také komunikací v online a využíváme tak výhod online i offline reklamy. 

Pro online jsme připravili rozsáhlou display kampaň, která trvala téměř 3 měsíce a držela jednotnou kreativu s TV spoty pro ještě větší podpoření provázanosti obou kanálů.

Budování povědomí o značce jsme v online komunikaci podpořili regionálním cílením, ve kterém jsme se zaměřili především na kraje, ve kterých není znalost značky VEKRA Okna tak vysoká. V předchozí kampani jsme zase regionální cílení využili pro odlišení kreativy – vizuály s kohoutem jsme zobrazovali na vesnicích a ty s popeláři zase lidem ve městech, abychom nabízeli řešení konkrétního problému potenciálního zákazníka.

Neztraťte zákazníka v místě prodeje

Ve svém marketingovém mixu nezapomínáme ani na retail. Propojením televizní a online kampaně dostaneme zákazníka přímo do místa prodeje a ani tam nic neponecháváme náhodě. Opět uvedeme příklad klienta Vekra Okna, pro kterého aktuálně vytváříme nový koncept showroomů. 

Retail nám otevírá nové dveře pro hledání funkčního a zároveň kreativního řešení. Je potřeba zajistit, aby si zákazník vybral zboží našeho klienta. To se dá udělat celou řadou různých řešení. Jak jsme k tomu přistoupili my se můžete podívat ve virtuální prohlídce návrhu:

V našem řešení chceme u návštěvníka showroomu podpořit jasnou představu, jak budou okna vypadat u něho doma. Proto jsme pro showroom navrhli buňky, které simulují domov a zákazník si může okna a dveře prohlédnout zevnitř i zvenku. Dalším prvkem je umístění světelných panelů s obrazem krajiny, které jsou za okny a slouží k podpoření představy zákazníka.

Také jsme se zaměřili na detail. Dali jsme pryč všechny zbytečnosti a zpřehlednili výběr. Jak už je naším zvykem, pracujeme i se světlem, které by mělo v první řadě podtrhnout samotný výrobek. Dalším detailem je například i umístění chlazení za okna, aby zákazník při jejich otevření ucítil teplotní rozdíl a přesvědčil se, že zavřené okno skvěle těsní.

Pro VEKRA Okna připravujeme showroomy, které zákazníkům zajistí nejvhodnější výběr vzhledem jejich potřebě. Tím zprostředkujeme zákaznickou zkušenost a podpoříme prodej. 

S čím dalším vám dokážeme pomoci? Zjistíte zde.  

19. 05. 2022 Z agentury