zavřít

CASE STUDY | Prabos, boty připravené na vše

Prabos je česká firma známa predovšetkým vďaka svojej kvalitnej pracovnej obuvi a ochranným pracovným pomôckam. V roku 2022 nás kontaktovali so zaujímavým zadaním. Klient nám prezradil, že hoci ich značku poznajú ľudia pre ich spoľahlivú pracovnú obuv, chcú tiež, aby sa dozvedeli, že vyrábajú aj vynikajúcu outdoorovú obuv. Zároveň hľadali agentúru, kde by mali všetky marketingové aktivity na jednom mieste.

Jak jsme se do toho obuli?

V rámci prípravy na spoluprácu sme sa venovali dôkladnej vstupnej analýze trhu a formulovaniu marketingovej a komunikačnej stratégie. Našim cieľom bolo presne pochopiť prostredie, v ktorom sa Prabos pohybuje, a identifikovať príležitosti na posilnenie jej pozície voči konkurencii. Výstupom tejto analýzy je online brand manuál, ktorý zhrňuje hodnoty značky, definuje ideálneho zákazníka, poskytuje odporúčania pre komunikáciu a obsahuje korporátní manuál značky. Tento manuál je základným nástrojom na budovanie jednotného a súdržného obrazu značky Prabos vo všetkých aspektoch marketingu a komunikácie. Jeho výhodou je dostupnosť online, čo znamená, že nemôže zapadnúť do šuplíka ako sa niekedy stáva pri tradičných tlačených dokumentoch. Je to dynamický nástroj, ktorý môže byť ľahko aktualizovaný a zdieľaný medzi členmi tímu, aby sa zabezpečilo, že všetci pracujú s najnovšími informáciami a usmerneniami.

Zo všetkých týchto prvotných vstupov nam vyšlo, že vhodný materiál a bezpečnosť sú len začiatkom toho, čo sa od outdoorovej obuvi očakáva - skutočným cieľom je dosiahnuť komfort a pohodlie. Hlavnou komunikačnou líniou outdoorovej obuvi značky Prabos je "KOMFORT DO KAŽDEJ SITUÁCIE". Táto línia im umožňuje ďalej prepojiť kľúčové parametre produktu a značky, ktoré posilňujú ich najväčšiu výhodu a dávajú dôvod zákazníkom veriť. Okrem toho, táto komunikačná línia sa prejavuje aj vo vizuálnom prezentovaní, kde zobrazujú produkt - topánku v akcii, reálne využitie na nohe v pohybe, aby ukázali, čo znamená "komfort do každej situácie", spolu s prípadnými parametrami, ktoré podporujú ich hlavnú výhodu. Tento prístup kreatívneho spracovania a spojenia textu, výstižného pozadia, produktu a nosných prvkov vizuálnej identity značky Prabos je pre nich základom pre úspešnú tvorbu kreatívnych kampaní a komunikácie s ich zákazníkmi.

Kterou cestou jsme se vydali

Pri tvorbe komunikačného plánu sme strategicky zohľadnili sezónnosť, pričom sme sa zamerali na jar a jeseň, kedy je záujem o outdoorovú obuv často najvyšší. Rozhodli sme sa využiť silný benefit toho, že Prabos je už známy ako spoľahlivý výrobca obuvi pre prácu. Slogan "Obouváme profesionály, obouváme dobrodruhy. Prabos. Bota připravená na vše." v sebe zahŕňa dve dôležité cieľové skupiny - profesionálov a dobrodruhov - čím zvyšuje atraktivitu značky pre široké publikum. 

Vytvorili sme televízny spot, kde autenticky predvádzame botu v jej prirodzenom prostredí, čím podčiarkujeme jej univerzálnosť a pripravenosť na rôzne podmienky. Prvýkrát sme ho odvysielali na jar v roku 2023, kde sa rýchlo etabloval a umiestnil sa na druhom mieste v Reklamnej katovni.

Na podporu televíznej kampane sme implementovali online synergiu naprieč rôznymi kanálmi, čo nám umožnilo dosiahnuť maximálny zásah a zapojiť skupinu lidí zajímajících se o outdoor nebo venkovní obuv pomocí behaviorálního cílení.

Okrem tejto kampane pre Prabos máme pod svojou zodpovednosťou dlhodobo aj správu sociálnych sietí na platformách ako Instagram, Facebook a TikTok. Spravujeme výkonnostné kampane, vyjednávame spolupráci s influencery, tvoríme newslettre a generujeme vlastný obsah. Počas roka sa spúšťal aj nový e-shop, kde sme s klientom jednotlivé prvky konzultovali. Sme predovšetkým partnermi pre klienta, čo znamená, že naším cieľom je zabezpečiť celkový úspech a posilniť povedomie o značke Prabos prostredníctvom rôznych marketingových kanálov a iniciatív.

Kam jsme dokázali dojít

Po ročnej spolupráci sme vďaka ustálenému a pravidelnému dialógu úspešne zvýšili počet návštevníkov e-shopu o 42%. Paralelne sme dosiahli aj nárast spontánnej znalosti značky a rozšírili sme komunitu na sociálnych sieťach o 21%. S pevnými základmi, ktoré sme si vybudovali, sa teraz môžeme sústrediť na ďalšie zvyšovanie tržieb a ďalší rast značky Prabos.

Co nám přišlo zpátky

Kristína Borzová

Account Manager

11. 03. 2024 CaseStudy