AKA – Asociace Komunikačních Agentur

CZECH PROMOTION se v roce 2009 stala členem prestižní AKA (Asociace Komunikačních Agentur), jež sdružuje přední komunikační agentury působící v rámci českého trhu. AKA vznikla v roce 1992 se zaměřením na reklamní „full service“ agentury, postupem času integrovala další mediální a marketingové disciplíny. Jejím cílem je: „Hájit svobodu pro šíření a soutěž komerčních projevů, které umožňují spotřebitelům uplatňovat právo na výběr, jsou významným impulsem tržní ekonomiky a základem existence rozmanitých, nezávislých a cenově dostupných medií. Přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělání a výcviku těch, kteří ji vytváří. Vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé šíři politických, společenských i sociálních vztahů, profesních potřeb a zájmů. Podporovat respektování zásad etického kodexu a dobrovolné samoregulace komerční komunikace“.

 

.